Eyerus app logo

Intshisekelo yokulwa nesihlava sokuhlukumeza yenze basungula i-app elekelela abantu baphephe. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUHLUKUMEZA abantu besifazane, izingane, abanebala elimhlophe nabathandana nabanobulili obufana nobabo ngezinye zezinselelo ezinkulu ezibhekene neNingizimu Afrika.

Yilesi sihlava nesigameko sokuthumba amantombazane esikole awu-276 eChibok, eNigeria, ngo-2014 okugqugquzele abanikazi beGreeneye Consortium ukuthi basungule ubuchwepheshe obuzosiza abantu ukuzivikela.

I-app i-eyerus yethulwe ngokusemthethweni ngoFebhuwari kulo nyaka kanti isivele inedumela njengoba neSilo uMisuzulu, sikhuluma emKhosini woMhlanga, sakhuthaza abantu ukuthi bayisebenzise.

Ngaphezu kwaloko emasontweni ambalwa edlule idle umhlanganiso emiklomelweni yama-app ngenkathi iwina iMTN Business App of the Year Award, lapho yayincintisana khona nezikhondlakhondla ezifana noShoprite no-Investec. 

UMbhele ngemva kokudla umhlanganiso iMTN Business App of the Year Award

UMnu uSibusiso Mbhele, isikhulu esiphezulu seGreeneye Consortium, uthi umkhakha abawine kuwo ubheka kakhulu i-app eqhamuka nesisombululo esidingwa ngabantu baseNingizimu Afrika. “Singabazali sazibuza ukuthi uma kungathiwa kwenzeka into efana nalena eyenzeka eChibok, singenzenjani? Ngisanda kuthuka ngifunda udaba olwaluthi izivakashi zifika eNingizimu Afrika kune-video eyimizuzu eyisihlanu lapho zicetshiswa khona ukuthi iyiphi indlela yokuzigada, okuyinto engeyinhle.

“Yingakho besifisa ukuqhamuka nesisombululo esiphathekayo, sase siqhamuka ne-app okuthiwa yi-eyerus. Saqale senza nocwaningo kunemibuzo embalwa ebesiyibuza abantu njengokuthi ‘wake wahlukunyezwa? Wabika emaphoyiseni?’. Sithole ukuthi u-50% uthe awubikanga ngoba wawungenabo ubufakazi, okusho ukuthi izigilamkhuba ziyaqhubeka (ziwuvanzi) futhi ziyaqhubeka ukuhlukumeza abanye abantu,” kusho yena. 

I-eyerus isebenza njengerobhothi lasemgwaqweni. Uma umuntu ephephile, ihlala embaleni oluhlaza okotshani. Uma esola ukuthi usengozini udinga ukuxukuza ucingo kancane bese ishintsha i-app iye sembaleni ophuzi bese iqala iqopha yonke imisindo. Uma isibomvu kusuke sekusebenza onke amakhamera ocingo futhi yazisa osuke ubabhalile ukuthi ibatshele uma usenkingeni futhi iphinde ibatshele ukuthi ukuphi.

“Kukhona omunye umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Wenza konke okunye kodwa futhi wona ukubizela onogada ne-ambulensi. Sinonogada abawu-5 000 nezimoto eziwu-2 000. I-eyerus iwunogada wakho ohamba naye ocingweni,” kusho uMbhele.

I-eyerus ifana nonogada ephaketheni noma esikhwameni

Le-app itholakala mahhala noma ngokukhokhelwa. Bangaphansi kancane kuka-5 000 abasebenzisa lena emahhala bese kuthi ekhokhelwa uR59 ngenyanga isetshenziswa ngabantu abawu-2 500. 

Share this post

Recent Posts

Newsletter

Subscribe for our monthly newsletter to stay updated.

Eyerus is an automated algorithm that provides personal safety and security in the palm of your hands. You can now move with safety and freedom anywhere, at any time, without fear.

Follow us on Social Media

Stay informed with our latest and upcoming updates.

Contacts

Physical address:
3rd Floor, Office No.3, Meersig 2,
Upper Lake Ln, Constantia Kloof, 1709,
South Africa

Customer Careline:
010 012 6401

Email:
info@eyerusapp.co.za

Eyerus is an automated algorithm that provides personal safety and security in the palm of your hands. You can now move with safety and freedom anywhere, at any time, without fear.

Follow us on Social Media

Stay informed with our latest and upcoming updates.

Contacts

Physical address:
3rd Floor, Meersig 2,
Upper Lake Ln, Constantia Kloof, 1709,
South Africa

Customer Careline:
010 012 6401

Email:
info@eyerusapp.co.za